SQL Server 2016 AlwaysOn Üç Nodlu Otomatik Failover

SQL Server 2012 ve 2014 sürümlerinde iki adet senkron çalışan ikincil (secondary) replika sunucusu oluşturulabilir. Bu sunuculardan bir adeti öncelikli (primary) replika sunucusu ile otomatik failover yapabilmektedir.

SQL Server 2016 AlwaysOn teknolojisinde yapılan geliştirme sayesinde öncelikli replika sunucusu ile artık iki adet ikincil replika sunucusu otomatik failover yapabilir. Yani önceki sürümlere göre bu sayı bir artmıştır.

 

Görüldüğü üzere otomatik failover yapabilen sunucu sayısı artık üçtür.

Aşağıdaki sorgu ile de sunucuların yapılandırılmasını ve durumunu görebiliriz.

select replica_server_name, availability_mode_desc,failover_mode_desc, database_id, synchronization_health_desc,synchronization_state_desc,* from sys.availability_replicas as AR inner join sys.dm_hadr_database_replica_states as DRS on DRS.replica_id = AR.replica_id

 

Birincil sunucu çalışmayı durduğunda otomatik failover konumundaki ikincil replika sunucusu devreye girecektir. Fakat artık iki adet otomatik failover konumunda ikincil sunucu var.

Hangi sunucunun birincil sunucu olarak çalışmaya devem edeceğine Windows Failover hizmeti karar verir.

AlwaysOn rolü üzerindeki ayarlarda tercih edilen sahiplik seçeneği mevcuttur.

Bu bölümde üç adet sunucu yer alır. İlk sıradaki birincil replika sunucumuzdur. Hemen altında yer alan ikinci sıradaki sunucu ise birincil sunucumuzun başına bir şey geldiği zaman ilk olarak devreye girecek olan sunucudur. Üçüncü sırada ise son ikincil replika sunucumuz vardır. Bu sunucu son olarak devreye girer yani ikinci sıradaki sunucuda çalışmaz hale gelir ise.

Bu yapılandırılma Windows Failover Cluster menüsü üzerinden değiştirilemez. AlwaysOn replika sunucularını kaldırıp tekrar ekleyerek sıra değiştirilebilir. Fakat bu yöntemde çalışan sistem için önerilmez.

Paylaş

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *