Tag Archives: sql server 2012 rBLOB

SharePoint 2013 Remote BLOB Storage

 

                 BLOB (binary large object), veri tabanında yer alan büyük boyutlu yapılandırılmamış verilerdir. Veri tabanı içerisinde ona atanmış tüm metadata lar ile tutulur. Bu da veri tabanının boyutunun artmasını sağlamaktadır. Tipik olarak BLOB verisi Word dokümanlarını, video dosyalarını vb. lerini kapsar ve bunlar büyük boyutlarda olabilir. Bu dosyaların dışarıda tutulması SQL server performansında arttıracaktır.

RBS (Remote BLOB Storage)  BLOB verisinin MS SQL server dışında tutulmasını sağlar. BLOB için meta data MS SQL server da saklanırken BLOB verisi uzak bir lokasyonda saklanır.

RBS, büyük boyutlu dosyaları sharepoint için sorunsuz bir şekilde içerik veri tabanı dışında tutar. Veriye erişme ve saklama alanı için oldukça kullanışlıdır. Verileri daha ucuz disklerde tutabilir ve daha az IOPS sunan disk alanlarına koyabiliriz (veri saklamak için daha düşük kapasiteli disklerin kullanımı vb.).