Tag Archives: sql server database mirroring failover

SQL Server Database Mirroring Failover ve Failback Senaryoları

SQL Server üzerinde Database Mirroring yapılandırmasına daha önceki makalemde değinmiştim.

http://www.ortacdemirel.com/sql-server-database-mirroring-yapilandirilmasi

Database Mirroring kurulumu ve yapılandırılması bittikten sonra sıra geldi sunucular için Failover ve Failback testlerini yapmaya. Bu testlerde principal ve mirror sunucular arasında geçiş, principal sunucu kaybedildiğinde mirror sunucu üzerinden veri tabanına erişme ve son olarak principal tekrar ayağa kalktığında database mirroring i eski haline getirme işlemlerine değineceğim.

Yapımızda iki adet sql sunucu bulunmaktadır. SQLServer1 principal sunucu iken SQLServer2 mirror sunucudur.

SQLServer1 üzerinden veri tabanımıza erişebilmekteyiz. Veri tabanımızın yanında Principal,Synchronized yazmaktadır.

 

SQLServer2 üzerinden veri tabanımıza erişemiyoruz. Veri tabanımızın yanında Mirror,synchronized,restoring yazmaktadır.