Tag Archives: sql server database mirroring

SQL Server Database Mirroring Failover ve Failback Senaryoları

SQL Server üzerinde Database Mirroring yapılandırmasına daha önceki makalemde değinmiştim.

http://www.ortacdemirel.com/sql-server-database-mirroring-yapilandirilmasi

Database Mirroring kurulumu ve yapılandırılması bittikten sonra sıra geldi sunucular için Failover ve Failback testlerini yapmaya. Bu testlerde principal ve mirror sunucular arasında geçiş, principal sunucu kaybedildiğinde mirror sunucu üzerinden veri tabanına erişme ve son olarak principal tekrar ayağa kalktığında database mirroring i eski haline getirme işlemlerine değineceğim.

Yapımızda iki adet sql sunucu bulunmaktadır. SQLServer1 principal sunucu iken SQLServer2 mirror sunucudur.

SQLServer1 üzerinden veri tabanımıza erişebilmekteyiz. Veri tabanımızın yanında Principal,Synchronized yazmaktadır.

 

SQLServer2 üzerinden veri tabanımıza erişemiyoruz. Veri tabanımızın yanında Mirror,synchronized,restoring yazmaktadır.

 

SQL Server Database Mirroring Yapılandırılması

SQL Server da  yüksel erişebilirlik ( High Availability) teknolojilerinden biri olan Database Mirroring veri tabanı seviyesinde yapılan bir uygulamadır.

Bu uygulama sayesinde veri tabanlarımızı yapımızdaki ikinci bir SQL server üzerinde barındırabilir, veritabanı değişikliklerin  sürekli olarak diğer sunucu üzerine replike edilmesini sağlayabilir ve asıl sunucumuzda bir problem çıktığında farklı SQL server dan veri tabanımıza erişmemiz sağlanabilir.

Database Mirroring uygulamasında asıl sunucuya Principal server denir. Principal server ın veri tabanını yedeklediği karşı sunucuya ise Mirror server denmektedir.

Database Mirroring özelliğini kullanmadan önce yapınızda yer alan SQL server lar da bir takım ön gereksinimleri tamamlamanız gerekmektedir. Bunlar:

  • Database Mirroring yapılandırılması yapacak kullanıcı domain ve sql server seviyesinde yönetici olmalıdır.
  • Principal ve Mirror sunucular mutlaka domainde yer almalıdırlar.
  • Her iki sunucuda da sql servis hesapları domain hesaplarına atanmalıdırlar. Aynı hesapları kullanabilirsiniz.
  • İki sunucuda da aynı sürüm SQL server yüklü olmalıdır.
  • İki sunucu arasında 5022 portunu ve sql server ın kullandığı standart portları