Veritabanını Restoring State’den Çıkarma

SQL server da veri tabanı çeşitli sebeplerden dolayı “restoring state” e geçebilir.

Bu durumlar; yedekten geri dönmek istediğimizde “back up the tail log, and leave database in the restoring state” seçeneği ile log yedeği almış olabiliriz, farklı sunucular arasında veri aktarması yaparken hedef sunucudaki veri tabanı restoring state durumunda kalmış olabilir ya da mirroring gibi uygulamalarda veri tabanımız gene bu konumda kalmış olabilir.

Restoring state duruma geçen veri tabanı yukarda örneğini vermiş olduğum durumlar tamamlana kadar konumunu korur. Örneğin yedekten dönme işlemi tamamlanınca eski haline gelir.

Bazı durumlarda veri tabanı restoring state konumundan çıkamaz.

Bu tür durumlarda aşağıdaki sorguyu çalıştırmamız veri tabanının eski haline gelmesini sağlayabilir.

RESTORE DATABASE <veri tabanı ismi>

WITH RECOVERY

Veri tabanımız eski haline gelecektir.

Paylaş

4 thoughts on “Veritabanını Restoring State’den Çıkarma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *