Windows server 2008 Core Üzerinde Dhcp

Bilgisayar ismi değiştirme:

Netdom renamecomputer “eskismi” /newname:”yeniisim”,

shutdown /r (restart)

IP verme:

Interface  bakma:

netsh interface ipv4 show interfaces.

Interface e IP verme:

netsh interface ipv4 set address name=”ID” source=static address=<StaticIP> mask=<SubnetMask> gateway=<DefaultGateway>

NOT: ID = bir önceki komuttaki interface numarası

DNS:

netsh interface ipv4 add dnsserver name=”ID” address=<StaticIP> index=1

 

Domaine Katma:

netdom join <ComputerName> /domain:<DomainName> /userd:<UserName> /passwordd:*

shutdown /r

DHCP serversini kurmak için:

Ocsetup DHCPServerCore

DHCP servisini çalıştırmak için:

Sc config dhcpserver start= auto

Servisin hizmet vermeye başlaması için:

net start dhcpserver

DHCP Servisinin çalıştığından ve her sistem başlangıcında çalışmaya başlayacağından emin olmak için:

sc query dhcpserver

(STATE = runinng olmalı)

DHCP Server’ımız bir domain üyesi olduğu için domain controller tarafından yetkilendirilmeden görevini yerine getiremeyecektir. Yetkilendirme için:

netsh add server “serverınismi” “coreserverın IP si”

Scope yaratmak:

netsh dhcp server 192.168.1.10 add scope 192.168.1.0 255.255.255.0 Scope1

Scope aralığını belirtmek:

netsh dhcp server 192.168.1.10 scope 192.168.1.0 add iprange 192.168.1.1  192.168.1.254

Scope aktif hale getirmek:

netsh dhcp server 192.168.1.10 scope 192.168.1.0 set state 1

Paylaş

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *