Author Archives: Ortaç Demirel

Güncelleme Dosyası ile Birlikte SQL Server Kurulumu

SQL server veri tabanı yönetim yazılımının güncellemeleri Service Pack ve Cumulative Update olmak üzere iki farklı yayın ile dağıtılır.

Service Pack güncellemeleri Microsoft un volume sitesinden indirdiğiniz SQL Server sürümünün içerisinde entegre olarak verilmektedir.

Cumulative Update leri ise ayrıca çekip yüklemeniz gerekmektedir.

SQL server yazılımını ilk kurduktan sonra CU güncellemelerini ayrı ayrı yükleyebilirsiniz.

İsterseniz SQL Server kurulumu sırasında da CU güncellemelerini kurulum sırasında yükleyebilirsiniz.

Bu işlemi yapmanın üç farklı yöntemi vardır.

Birincisi internete açıp olan sunucularda sql server yükleme penceresinden güncellemeleri buldurarak yükletebilirsiniz. Fakat bir çok veri tabanı yapısı internete kapalı ağda kurulmakta ve çalışmaktadır.  Güvenlik içinde bu gereklidir.

Kapalı ağda SQL server kurulumu sırasında CU paketlerini de kuruluma eklemek için komut satırından kurulum yapmalısınız. Bunun sebebi de güncelleme paketinin yerini parametre olarak belirtebilirsiniz.

Öncelikle SQL server media içeriğini sunucuda bir klasöre kopyalıyoruz.

Ardından CU güncellemesini de bir klasöre kopyalıyoruz.

Klasörler aynı olmak zorunda değil hatta dvd içerisine koyup ISO haline de getirebilirsiniz.

SQL Server Always On High Availability Course

Module 1: Introduction
Module 2: ALWAYSON AND HIGH AVAILABILITY CONCEPTS AND TERMINOLOGY
Module 3: WINDOWS SERVER 2016 FAILOVER CLUSTERING
Module 4: SQL 2016 FAILOVER CLUSTER INSTANCES
Module 5: SQL 2016 ALWAYS ON AVAILABILITY GROUPS
Module 6: The Dashboard
Module 7: Active Secondary Availability Group Actions
Module 8: Maintenance
Module 9: MONITORING AND TROUBLESHOOTING AVAILABILITY GROUPS

WSUS Firewall Ayarları

 • http://windowsupdate.microsoft.com
 • http://*.windowsupdate.microsoft.com
 • https://*.windowsupdate.microsoft.com
 • http://*.update.microsoft.com
 • https://*.update.microsoft.com
 • http://*.windowsupdate.com
 • http://download.windowsupdate.com
 • https://download.microsoft.com
 • http://*.download.windowsupdate.com
 • http://wustat.windows.com
 • http://ntservicepack.microsoft.com
 • http://go.microsoft.com
 • http://dl.delivery.mp.microsoft.com
 • https://dl.delivery.mp.microsoft.com

Windows Server 2016 Sorun Giderme Eğitimi

Module 1: Implement a troubleshooting methodology
Module 2: Troubleshoot network connectivity
Module 3: Troubleshoot authentication issues
Module 4: Troubleshoot application access issues
Module 5: Troubleshoot file access issues
Module 6: Troubleshoot storage issues
Module 7: Troubleshoot Group Policy
Module 8: Troubleshooting AD DS
Module 9: Troubleshooting remote access to data and apps
Module 10: Troubleshoot virtualization issues
Module 11: Troubleshooting high availability

Windows 10 Bakım ve Sorun Giderme Eğitimi

Module 1: Implementing a Troubleshooting Methodology
Module 2: Troubleshooting Startup Issues
Module 3: Troubleshooting Hardware and Device Drivers
Module 4: Troubleshooting Remote Computers
Module 5: Resolving Issues with Network Connectivity
Module 6: Troubleshooting Group Policy
Module 7: Troubleshooting User Settings
Module 8: Troubleshooting Remote Connectivity
Module 9: Troubleshooting Resource Access Within a Domain
Module 10: Troubleshooting Resource Access for Clients That Are Not
Domain Members
Module 11: Troubleshooting Applications
Module 12: Maintaining Windows 10
Module 13: Recovering Data and Operating Systems

IDCONNECT

Kullanıcı Yönetim Sistemi

Aktif Dizin Yönetimi

Büyük boyutu ve hiyerarşik karmaşıklığı ne olursa olsun, dizin yönetimi modülü ile dizininizi hızlı ve basitleştirilmiş biçimde yönetebilirsiniz.

Basitleştirilmiş dizin ağaç yapısı, filtreleme seçenekleri ile özelleştirilmiş arama yapabilme , obje sınıf yapısına göre (birim, kullanıcı, bilgisayar, grup) işlem yapabilme, dizin ağacında sürükle bırak işlemleri ve sağ tuşla açılan hızlı menü işlemleri ile dizininiz üzerinde kolay ve hızlı bir şekilde çalışabilirsiniz.

Kullanıcı Yaşam Döngüsü Yönetimi

ID CONNECT ile, tüm kullanıcı yaşam döngüsü yönetimi işlemleri (Active Directory, Exchange ve Skype gibi bağlı kurumsal uygulamalarda provizyon işlemleri) tamamen otomatikleştirilebilir.

Dizinde olan kullanıcıları ister ID CONNECT arayüzünden açabilir, isterseniz var olan bir sisteminizden alacak şekilde konfigüre edebilirsiniz. Bu kullanıcı hesabı işlemlerini anında veya belirtilen bir zamanda diğer kurumsal uygulamalarınız olan Exchange ve Skype üzerinde de yapmasını söyleyebilirsiniz.

Özel Uygulamalarla Entegrasyon

Kullanıcı hesaplarınızı dilerseniz başka bir sistemden alacak ve dizine aktarılacak şekilde konfigüre edebilirsiniz. Bu işlemleri zamanlanmış görev olarak tanımlayıp belirlediğiniz zamanlarda çalıştırabilirsiniz.

ID CONNECT üzerinden oluşturacağınız bağlantılarla kullanıcı hesaplarınızı bir değişiklik olduğu anda diğer kurumsal uygulamalarınızla senkron edebilirsiniz.

Zamanlanmış Görevler

Belirlediğiniz periyotlarla Active Directory verilerinizin güncel tutulabilmesi için zamanlanmış görevler oluşturabilirsiniz.

ID CONNECT üzerinden pratik bir şekilde belirleyebileceğiniz veri bağlantısı ile TABLE veya VIEW üzerinde bilgilerin okunması sağlanabilir. Ayrıca, Active Directory özniteliklerini barındıran dosya içeriği (CSV, EXCEL vb.) ile belirlediğiniz konumdan güncellenecek verilerin alınmasını da sağlayabilirsiniz.

Self Servis Parola İşlemleri

Kurumlarda yardım masası çağrılarının büyük bir çoğunluğunu kullanıcı parolası ile ilgili sorunlardır. ID CONNECT’in self servis şifre yönetimi özelliği sayesinde, yardım masasına gerek kalmadan kullanıcıların şifreleri kendileri tarafından sıfırlanabilir ve hesapların kilidi açılabilir.

Kullanıcılar bir SMS kodu girerek ve / veya güvenlikle ilgili soruları yanıtlayarak kimliklerini doğruladıktan sonra parola işlemlerini yardıma gerek kalmaksızın yapabilirler.

Dizin Raporları

Raporlama Modülü, kullanıcılar, gruplar, bilgisayarlar ve birimler gibi yaygın olarak kullanılan dizin nesneleri hakkında bilgi sağlayan çok sayıda önceden yapılandırılmış rapor sunar.

Bir rapor oluşturulduktan sonra, onu CSV, Excel, Düz Metin, HTML formatlarında dışa aktarabilirsiniz. Böylece, rapor üzerinde istediğiniz şekilde çalışabilirsiniz.

www.idconnect.com.tr

Cumulative Update 2 for Exchange Server 2019

• Can’t get all the emails when searching mailbox by using an end date that’s different from today in Exchange Server 2019
• Correct the error message that you receive when installing Exchange Server 2019 in an organization that has Exchange Server 2010 installed
• Providing information to administrators when auto forward limit is reached in Exchange Server 2019 and 2016
• “The primary SMTP address must be specified when referencing a mailbox” error when you use impersonation in Exchange Server 2019 and 2016
• Audit logs aren’t updated when “-WhatIf” is used as $false in the command in Exchange Server 2019 and 2016
• The Find command not returning the HasAttachments element in Exchange Server 2019 and 2016
• SyncFolderItems contains duplicated ReadFlagChange items in Exchange Server 2019 and 2016
• “TLS negotiation failed with error UnknownCredentials” error after you update TLSCertificateName on Office 365 send connector in Exchange Server 2019 hybrid environment
• Can’t reply to old emails after migration even though old legacyExchangeDN is set to migrated mailbox in Exchange Server 2019 and 2016
• The response of FETCH (BODYSTRUCTURE) command of IMAP violates RFC 3501 in Exchange Server 2019 and 2016
• Can’t preview an eDiscovery search when there are multiple domains in Exchange Server 2019 and 2016
• Appointment that’s created by responding to an email message doesn’t show in any Outlook calendar views in Exchange Server 2019 and Exchange Server 2016
• Can’t use Outlook on the web to reply a partner email through mutual TLS in Exchange Server 2019 and 2016
• Can’t search any results in manually added shared mailbox in Outlook in Exchange Server 2019 and 2016
• Public folder contact lists don’t show contact’s profile picture in Outlook on the web in Exchange Server 2019 and 2016
• Heavy organizational forms traffic because of materialized restriction when organization forms library has more than 500 items in Exchange Server 2019 and 2016
• Description of the security update for Microsoft Exchange Server 2019 and 2016: June 11, 2019

https://support.microsoft.com/en-us/help/4488401/cumulative-update-2-for-exchange-server-2019