Category Archives: Hyper-V

Hyper-V Nested Virtualization

Windows Server 2016 ile birlikte artık Hyper-V ortamında çalışan sanal makinelerimizde Hyper-V özelliğini aktif hale getirip içlerine sanal makine kurabiliyoruz.

İç içe bir sanallaştırma ortamı kurabildiğimiz bu sisteme Nested Virtualization denmektedir.

Hyper-V Container özelliğini de bu sayede kullanabilmektedir.

Nested Virtualization özelliğinin bir takım kısıtlamaları ve ön gereksinimleri bulunmaktadır.

  • Fiziksel makine üzerinde Windows Server 2016 ya da Windows 10 (en son güncellemesi ile birlikte) işletim sistemi yer almalıdır.
  • Özelliği aktif edeceğimiz sanal makine de aynı işletim sistemlerine sahip olmalıdır.
  • Sanal makine yapılandırma sürümü en az 8.0 olmalıdır.
  • Intel işlemciler için Vt-X ve EPT teknolojileri desteklenmektedir. (AMD işlemciler henüz desteklenmiyor)
  • Dinamik belek kullanımı sanal makine için kapatılmış olmalıdır.
  • Mac Address Spoofing özelliği sanal makine için aktif hale getirilmiş olmalıdır.

 

Bir takım ön gereksinimleri tamamladıktan sonra Windows Server 2016 işletim sistemi yüklü olan makinede hangi sanal makinemizde Hyper-V yi aktif edecek isek sanal makinemizi kapatıyoruz.

Fiziksel makineden sanal makinemizin ismini kullanarak aşağıdaki powershell komutunu veriyoruz.

Set-VMProcessor  -VMName  <VMName>  -ExposeVirtualizationExtensions  $true

 

Artık sanal makinemize hyper-v aracını kurabiliriz.

Hyper-V Replikasyon Yapısında Sanal Disklerin Boyutunu Değiştirme

Hyper-V ortamınızda kullanabileceğini replikasyon uygulaması çok kolay bir şekilde sanal makinelerin bir kopyasını farklı bir hyper-v host üzerinde barındırabilmektedir. Bu sayede FKM çözümlerinden tutunda birçok yedekli yapıyı rahatlıkla kurabilirsiniz.

Replikasyon uygulamasında 30 saniye, 5 dakika ya da 15 dakika da bir (Windows Server 2012 R2 baz alınmıştır) sanal makine içerisindeki değişikler farklı bir host üzerinde tutulan sanal makinelere çoğaltılır. Ve her iki tarafta da sanal disk ler (vhd ve vhdx) lerin içeriği aynı yapılır.

Çok güzel çalışan bu yapı oldukça kolayda yapılandırılabilir. İsterseniz Hyper-V cluster yapınızda da replikasyon özelliğini kullanabilirsiniz.

Çoğaltma işlemi yaptığınız ana host makinesinde bir sanal makinenin disk yapısını değiştirmek isterseniz eğer bu değişiklik otomatik olarak diğer host üzerindeki sanal makineye yansımaz. Örneğin bir sanal olarak bir dosya sunucusu kurduğunuz ve disk boyutu olarak 100 GB verdiniz. Bu halde iken çoğaltma işlemini başlattınız. Daha sonra diskin boyutunu 150 GB’a arttırmak istediniz. Yeni disk boyutu diğer host üzerindeki sanal makineye yansımaz ve çoğaltma işlemi durur.

Sanal diskimin boyutunu 300 GB’a çıkartıyorum.

Sanal Makinlerin Vmware Ortamından Hyper-V Ortamına Taşınması

Microsoft’un sanal makine dönüştürme aracı “Microsoft Virtual Machine Converter” ile Vmware sanallaştırma ortamınızda çalışan sanal makineleri Hyper-V ortamına canlı olarak katrabilirsiniz.

Öncelikle dönüştürme yazılımını aşağıdaki bağlantıdan çekip kuruyoruz.

www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42497

Bu işlemi Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 ve Windows Server 2012 R2 işletim sistemlerinde yapabiliriz.

Ardından .Net 3.5.1 bileşenini kuruyoruz.

Çevirme aracını çalıştırıyoruz. Bu yazılımı Hyper-V kurulu makinemizde çalıştırabiliriz. Araç hem Vmeare hem de Hyper-V yapısına uzaktan IP yada bilgisayar isimleri ile bağlanabilmektedir.

Microsoft Virtual Machine Converter ile Vmware Disklerini Hyper-V Disklerine Dönüştürme

Microsoft’un sanal makine dönüştürme aracı ile Vmware platformunda çalışan sanal makinelerinizin disklerini (vmdk) Hyper-V için kullanılan sanal disklere (vhd) dönüştürebilirsiniz.

Öncelikle dönüştürme yazılımını aşağıdaki bağlantıdan çekip kuruyoruz.

www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42497

Bu işlemi Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 ve Windows Server 2012 R2 işletim sistemlerinde yapabiliriz.

Ardından .Net 3.5.1 bileşenini kuruyoruz.

İlk olarak vmware (vmdk) diskimizi sunucumuza kopyalıyoruz.

Powershell aracımızı açıyoruz. Aşağıdaki komutu vererek virtual machine converter modülünü ekliyoruz.

Import-module “c:\Program Files\Microsoft Virtual Machine Converter\MvmcCmdlet.psd1”

Ardından dönüştürme işlemi için aşağıdaki komutu veriyoruz.

ConvertTo-MvmcVirtualHardDisk -SourceLiteralPath “C:\ortac\oracke2\Oracle Enterprise Linux 64-bit(OEL5V5).vmdk”  -DestinationLiteralPath “c:\ortac\vhd” -VhdType DynamicHardDisk -VhdFormat Vhd

Bu komutta ilk olarak dönüştürmek istediğiniz vmdk dosyasının tam ismi gerekmektedir. Ardından vhd diskin kaydedileceği klasörü göstermelisiniz.

Dynamic ya da Fixed olarak disk yapınızı ayarlayabilirsiniz. Ayrıca VHD ya da VHDX olarak da dönüştürme yapabilirsiniz.

Dönüştürme işlemi başlıyor.

 

Bu işlem diskin büyüklüğüne ve yapısına göre uzun sürebilir.

İşlem bitince kısa bir rapor geliyor.

 

Bu aşamadan sonra oluşan yeni vhd ya da vhdx türündeki sanal diskinizi kullanarak yeni bir sanal makine yaratabilirsiniz.

Hyper-V için Tavsiye Edilen Ağ Kartı Yapılandırılması

Hyper-v sanallaştırması, cluster, live migration, replication gibi birçok uygulama için Microsoft’un tavsiye ettiği ağ kartı yapılandırmalarını aşağıdaki bağlantılardan öğrenebilirsiniz.

Network Recommendations for a Hyper-V Cluster in Windows Server 2012

http://technet.microsoft.com/tr-tr/library/dn550728.aspx

 

Configuring Windows Failover Cluster Networks

http://blogs.technet.com/b/askcore/archive/2014/02/20/configuring-windows-failover-cluster-networks.aspx

 

Hyper-V : How many network cards do I need?

http://blogs.technet.com/b/gavinmcshera/archive/2011/03/27/3416313.aspx

Hyper-V Replikasyonu için Kapasite Planlayıcısı

Windows Server 2012 ile birlikte gelen en önemli yeniliklerden biride Hyper-V 3.0 sanallaştırma aracında yer alan sanal makinelerin farklı bir lokasyona replikasyonu uygulamsıdır.

Bu uygulama sayesinde rahatlıkla fiziksel host üzerinde çalışan sanal makinelerimizi uzak lokasyona taşıyabilir ve orada çalıştırabiliriz.

Fakat bu işlem belirli bir işlemci, bellek, disk ve ağ kaynağı kullanmaktadır. Bizlerde bu özelliği kullanmaya başlamadan önce sistemimizi test edebilir ve replikasyon özelliğini kullanırsak eğer fiziksel hostumuzun kaynaklarının ne kadar kullanacağımızı daha önceden öğrenebiliriz.

Bu testi bize Microsoft’un “Capacity Planner for Hyper-V Replica” aracı sağlamaktadır.

Aracı ve kullanım dokümanını aşağıdaki bağlantıdan çekebilirsiniz.

www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39057

Yazılımı Windows Server 2012 ya da Windows Server 2012 R2 işletim sistemi üzerinde çalıştırabiliriz.

Hyper-V Uzak Yönetim Aracı ile Workgroup ta Yer Alan Makinelerin Yönetimi Bölüm 2

Bölüm 1 de sanal makineleri üzerinde barındıran host işletim sisteminde ayarlar yapmıştık.
 
Bölüm1:
https://ortacdemirel.com/hyper-v-uzak-yonetim-araci-ile-workgroup-ta-yer-alan-makinelerin-yonetimi-bolum-1
 
Bu bölümde ise host makinesini Hyper-V konsolu ile yönetecek istemci işletim sistemi üzerinde ayarlar yapacağız. İstemci işletim sistemi olarak Windows 8.1 kullandım fakat sizler Windows Vista, Windows 7 ya da Windows 8 içinde benzer yapılandırmayı uygulayabilirsiniz.
 
Öncelikle Windows 8.1 işletim sistemimizi sunucu üzerinde tanımladığımız yerel hesap ile aynı kullanıcı adı ve parolaya sahip kullanıcı ile açmamız gerekmektedir.
 
İlk olarak sunucu üzerinde olduğu gibi WMI için güvenlik duvarı yapılandırması yapıyoruz. Aşağıdaki komutu komut penceresini yönetici modunda açarak verebiliriz.
 
netsh advfirewall firewall set rule group="Windows Management Instrumentation (WMI)" new enable=yes

 

Hyper-V Uzak Yönetim Aracı ile Workgroup ta Yer Alan Makinelerin Yönetimi Bölüm 1

Microsoft’un başarılı sanallaştırma aracı olan Hyper-V sanallaştırma aracı Windows Server 2008, 2008 R2, 2012 ve 2012 R2 sunucu işletim sistemleri ile Windows 8 ve Windows 8.1 istemci işletim sistemlerinde çalışabilmektedir.
Hyper-V yönetim konsolu bize aynı domain içerisinde yer alan fiziksel Hyper-V host makinelerine bağlanarak host ların üzerinde çalışan sanal makineleri yönetmemize olanak sağlamaktadır.
Hyper-V yönetim konsolu ile farklı domainlerde yer alan ya da tamıyla workgroup içerisinde yer alan fiziksel makinelerdeki sanal makineleri de yönetebiliriz. Bu işlem aynı domain içeresinde yapılması gereken işlemlerden daha uzun ve ayrıntılı adımları gerektirmektedir.

 
İşlemler iki bölümden oluşmaktadır. Sanal makinelerin çalıştığı sunucu üzerinde yapılması gereken işlemler ve Hyper-V konsolu ile bağlanıp  fiziksel makine üzerindeki sanal makineleri yöneteceğimiz istemci makine üzerindeki işlemler.
Makalemizde sanal makinelerin çalıştığı fiziksel makine olarak Windows Server 2012 sunucu işletim sistemini, yönetimi yapacak istemci olarak ta Windows 8.1 istemci işletim sistemini kullandık.

Fiziksel sunucu üzerinde yapılması gereken işlemler:

Bağlantı işlemleri için Windows 8.1’ de kullandığımız kullanıcı hesabı ile aynı kullanıcı adı ve parolasına sahip bir kullanıcı sunucu işletim sisteminin yerel kullanıcı hesabı bölümünde yaratılmalıdır. Bu kullanıcıya yönetici yetkisi vermenize gerek yoktur.