Hyper-V Nested Virtualization

Windows Server 2016 ile birlikte artık Hyper-V ortamında çalışan sanal makinelerimizde Hyper-V özelliğini aktif hale getirip içlerine sanal makine kurabiliyoruz.

İç içe bir sanallaştırma ortamı kurabildiğimiz bu sisteme Nested Virtualization denmektedir.

Hyper-V Container özelliğini de bu sayede kullanabilmektedir.

Nested Virtualization özelliğinin bir takım kısıtlamaları ve ön gereksinimleri bulunmaktadır.

  • Fiziksel makine üzerinde Windows Server 2016 ya da Windows 10 (en son güncellemesi ile birlikte) işletim sistemi yer almalıdır.
  • Özelliği aktif edeceğimiz sanal makine de aynı işletim sistemlerine sahip olmalıdır.
  • Sanal makine yapılandırma sürümü en az 8.0 olmalıdır.
  • Intel işlemciler için Vt-X ve EPT teknolojileri desteklenmektedir. (AMD işlemciler henüz desteklenmiyor)
  • Dinamik belek kullanımı sanal makine için kapatılmış olmalıdır.
  • Mac Address Spoofing özelliği sanal makine için aktif hale getirilmiş olmalıdır.

 

Bir takım ön gereksinimleri tamamladıktan sonra Windows Server 2016 işletim sistemi yüklü olan makinede hangi sanal makinemizde Hyper-V yi aktif edecek isek sanal makinemizi kapatıyoruz.

Fiziksel makineden sanal makinemizin ismini kullanarak aşağıdaki powershell komutunu veriyoruz.

Set-VMProcessor  -VMName  <VMName>  -ExposeVirtualizationExtensions  $true

 

Artık sanal makinemize hyper-v aracını kurabiliriz.

Paylaş

2 thoughts on “Hyper-V Nested Virtualization

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *