Linux üzerine SQL Server Kurulumu

Microsoft, 2016 yılı başında SQL Server 2016 yazılımını çıkardığında Linux işletim sistemine de destek verileceğini açıklamıştı.

Yakın zamanda duyurduğu SQL Server v.Next artık Ubuntu, Red Hat Enterprise ve SUSE işletim sistemlerine kurulabiliyor.

Desteklenen sürümler:

Ubuntu 16.04 ve yukarısı.

Red Hat Enterprise Linux 7.2 ve yukarısı.

Suse Enterprise Server v12 SP2.

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-vnext-including-Linux#resources

Kurulum ve kurulum sonrası yapılandırma için ben Red Hat Enterprise Linux kullandım.

İşletim sistemini kurduktan sonra süper kullanıcı moduna geçiyoruz.

Sudo su

Kurulum için hazır yapılandırma dosyası olan reposority dosyasını Microsoft’un sitesinden çekiyoruz ve kaydediyoruz.

curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/mssql-server.repo > /etc/yum.repos.d/mssql-server.repo

 

Exit komutu ile çıkıyoruz.

 

sudo yum install -y mssql-server   komutu ile kurulumu başlatıyoruz.

 

Yaklaşık 138 mb lık bir dosya indiriliyor ve kuruluyor. İşlem oldukça hızlı sürmektedir.

Kurulum bittikten sonra bir takım ayarları yapabilmemiz için yapılandırma script ini çalıştırtıyoruz.

sudo /opt/mssql/bin/sqlservr-setup

 

Lisans anlaşmasını kabul ettikten sonra SA kullanıcısının parolasını belirliyoruz.

 

SQL server hizmetini başlatıyoruz.

 

Hizmetin başlayıp başlamadığını aşağıdaki komut ile kontrol edebiliriz.

systemctl status mssql-server

 

Bildiğiniz üzere SQL Server yönetim portu 1433 dür. Bu porta erişimi sağlamak için aşağıdaki komutları vererek güvenlik duvarında ayar yapabiliriz.

sudo firewall-cmd –zone=public –add-port=1433/tcp –permanent

sudo firewall-cmd –reload

 

Bu işlemlerin ardından SQL Server yazılımına bağlanıp yönetebiliriz.

Ubuntu ve Suse için aşağıdaki kaynağı kullanabilirsiniz.

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/linux/sql-server-linux-setup

 

SQL Server yönetmek için SQLCMD komut satırı ve SQL Server Management Studio araçları gerekmektedir.

Linux üzerine kurduğumuz SQL Server yazılımı Management Studio ile rahatlıkla bağlanılıp yönetilebilir. Tabi ki Management Studio yüklü bir Windows işletim sistemi gerekmektedir.

SQLCMD aracı ise Linux işletim sistemi üzerinden yönetmemize olanak sağlar. Fakat bunun için öncelikle SQL Server araçlarını yüklememiz gerekiyor.

Kurulum adımlarına benzer olarak bu araçları da Microsoft un sitesinden çekip kurabilirsiniz.

Sırası ile vermeniz gereken komutlar:

sudo su

curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo > /etc/yum.repos.d/msprod.repo

exit

sudo yum install mssql-tools

 

Bu komutlar Red Hat işletim sistemi için geçerlidir. Diğer Linux dağıtımları için aşağıdaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz.

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/linux/sql-server-linux-setup-tools#RHEL

 

Araçlarda kurulduktan sonra ODBC Linux sürücülerine ihtiyaç duyabilirsiniz.

Red Hat için ODBC sürücülerinin sürümü 13 olmalıdır. Aşağıdaki komutlar ile kurabilirsiniz.

sudo su

yum-config-manager –add-repo https://apt-mo.trafficmanager.net/yumrepos/mssql-rhel7-release/

yum-config-manager –enable mssql-rhel7-release

wget “http://aka.ms/msodbcrhelpublickey/dpgswdist.v1.asc”

rpm –import dpgswdist.v1.asc

yum remove unixODBC

yum update

yum install msodbcsql

yum install unixODBC-utf16-devel

 

Farklı Linux sürümleri için:

https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlnativeclient/2016/10/20/odbc-driver-13-0-for-linux-released/

ODBC sürücülerini de kurduktan sonra SQLCMD komutunu artık Linux de kullanabilirsiniz.

 

Paylaş

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *