Powershell ile Ağ Yönetimi

Powershell komutları ile temel seviyede bilgisayarınızdan ağ yapılandırılması ve kullanımı hakkında bilgi alabilirsiniz.

Temel seviyede bilgi çekebileceğiniz komutlar çok kullandığımız ipconfig, netsh, nslookup gibi komutların yerine geçmektedir.

IP adresi yapılandırılmasını görmek için (ipconfig yerine)

Get-NetIPConfiguration

 

Tüm ağ kartlarını listemek için:

Get-NetAdapter

 

Ethernet ismini kullanan ağ kartlarını listelemek için:

Get-NetAdapter -Name *Ethernet*

 

Ağ kartlarının VLAN ID, bağlantı durumunu ve hızını görmek için:

Get-NetAdapter | ft Name, Status, Linkspeed, VlanID

 

 

Ağ kartlarının sürücüleri hakkında bilgi almak için:

Get-NetAdapter | ft Name, DriverName, DriverVersion, DriverInformation, DriverFileName

 

Donanım bilgisini çekmek için:

Get-NetAdapterHardwareInfo

 

Aşağıdaki komutlar için isim kısmını kendi ağ kartınızın ismi ile değiştirmeniz gerekmektedir.

Ağ kartını devre dışı bırakmak ve aktif etmek  için:

Disable-NetAdapter -Name “Wireless Network Connection”

Enable-NetAdapter -Name “Wireless Network Connection”

 

IP adresi ve DNS bilgisini çekmek için:

Get-NetAdapter -Name “Ethernet” | Get-NetIPAddress

 

Sadece Ip adresini almak için:

(Get-NetAdapter -Name “Ethernet” | Get-NetIPAddress).IPv4Address

 

Sadece DNS bilgisini almak için:

Get-NetAdapter -Name ” Ethernet” | Get-DnsClientServerAddress

 

Ağ kartını DHCP den otomatik IP adresi alacak şekilde yapılandırmak için:

Set-NetIPInterface -InterfaceAlias “Ethernet” -Dhcp Enabled

(bu komut ile ağınızdaki tüm makineleri group ilkeleri ile otomatik IP alacak şekilde yapılandırabilirsiniz.)

 

Powershell ile Ping:

Test-NetConnection -ComputerName  www.ortacdemirel.com

 

Daha detaylı bilgi almak için:

Test-NetConnection -ComputerName  www.ortacdemirel.com  -InformationLevel  Detailed

 

Ağdaki tüm makineler için aşağıdaki makaleden faydalanabilirsiniz:

https://ortacdemirel.com/agda-kullanilan-ip-adreslerini-bulma/

 

Powershell ile Tracert:

Test-NetConnection  www.ortacdemirel.com  –TraceRoute

Adrese gitmek için geçilen router ları gösterir.

 

Portscan:

Test-NetConnection -ComputerName www.ortacdemirel.com  -Port 80

Gidilen adres için belirtilen portun açık olup olmadığını gösterir.

 

İsim sorgulama yani NSlookup ın Powerhsell ile kullanımı:

Resolve-DnsName  www.ortacdemirel.com

MX kaydı sorulamak için:

Resolve-DnsName  www.ortacdemirel.com   -Type MX -Server 8.8.8.8

 

Yönlendirme komutları:

Get-NetRoute -Protocol Local -DestinationPrefix 192.168*

 

Netstat kullanımı:

Get-NetTCPConnection

Bilgisayarınızın gitmek istediği IP adresi, portu ve erişim durumunu gösterir.

 

Get-NetTCPConnection –State Established

Bu komut ile sadece erişilebilen IP adresleri listelenir.

 

Ağ paylaşımı ile ilgili komutlar:

Paylaşım komutları için powershell yönetici modunda açılmalıdır.

İstemcinin paylaşım yapılandırılması:

Get-SmbClientConfiguration

 

Bilgisayarınızın ağ yolundan eriştiği paylaşım adresi ve klasörü:

GetSmbConnection

 

Erişilen klasör ile ilgili bilgiler:

Get-SmbOpenFile

 

 

Kaynak:

Basic Networking PowerShell cmdlets cheatsheet to replace netsh, ipconfig, nslookup and more

Paylaş

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *