SCCM 2012 R2 İçerik Kütüphanesinin Yerini Taşıma

SCCM 2012 R2 yönetim yazılımı, kurulduğunda sistem dizinini paket ve uygulama dağıtımı için içerik kütüphanesi olarak kullanır.
 
SCCMContentLib, SMSPKG, SMSPKGC$, SMSPKGSIG$ ve SMSSIG$ gibi dağıtım için kullanılan klasörler bu dizinde yer alır. SCCM 2012 R2 ile dağıttığımız birçok yazılım ve uygulama da bu dizinlerin içerisine otomatikman kopyalanır. Bir süre sonra bu dizinlerin boyutu artar ve işletim sistemi için sorun teşkil eder.
 
Böyle bir sorun ile karşılaşıldığın da ya da hiç karşılaşmamak için daha önceden SCCM 2012 R2 nin varsayılan olarak paket dağıtımı için kullandığı klasörlerin yerini değiştirebiliriz.
Klasörün yerini “ContentLibraryTransfer” aracı yapmaktadır. Bu araç System Center 2012 Configuration Manager Toolkit içerisinde yer alır.


İlk olarak araçların bulunduğu paketi aşağıdaki bağlantıdan çekiyoruz:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36213

Yazılımı kurunca C:\ProgramFiles (x86)\ConfigMgr 2012 Toolkit R2\ServerTools altına birçok araç kopyalanıyor. Bizim kullanacağımı “ContentLibraryTransfer” aracı da burada yer almaktadır.

 

C dizininde yer alan SCCMContentLib altında dağıtımlar yer almaktadır. Bu araç ile bu klasörü ve diğer dağıtım klasörlerinin yerini değiştireceğiz.

 

Komut satırı aracını çalıştırıyoruz ve yazılımın bulunduğu dizine geliyoruz. İstersek aracı farklı bir dizine kopyalayıp buradan da çalıştırabiliriz.
Aşağıdaki komut “C” dizininde bulunan dağıtım klasörlerinin “F” dizinine taşımaktadır:
ContentLibraryTransfer.exe -SourceDrive C -TargetDrive F


 
Taşıma işlemi başlıyor.


 
Başarılı bir şekilde sonlanınca aşağıdaki çıktı geliyor.


 
“F” dizinini kontrol edince tüm dağıtım ile ilgili klasörlerin buraya taşındığını görüyoruz.

Paylaş

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *