SharePoint 2013 Doküman Değerlendirme Özelliği

 

SharePoint 2013’de sayfalarınız içerisinde yer alan kütüphaneler ve listeler için değerlendirme (rating) özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik ile eklemiş olduğunuz dokumanlar için kullanıcılarınız derece verebilirler. Böylelikle eklenen dokümanların faydalı olup olmadığını da görmüş olabilirsiniz.

Değerlendirme özelliğini aktif etmek için ilk önce bu özelliği kullanmak istediğimiz kütüphane ya da list in özelliklerine geliyoruz.

 

Özellikler bölümünden “Rating Settings” e geliyoruz.

 

Değerlendirme ayarlarında iki seçenek vardır. Bunlardan ilki kütüphanemiz ya da list bölümümüz için değerlendirme özelliğini açar. İkinci seçenek ise kullanıcıların değerlendirmeyi nasıl yapacaklarına karar verir. “Star ratings” seçeneği ile Microsoftun kendi blog sitelerinde de çok sıklıkla kullanılan beş yıldızlı değerlendirme özelliğini kullanabiliriz. Bu özellikte kullanıcılar dokümanlara birden beşe kadar bir derece verebilirler. Dereceler yıldız simgesi ile ifade edilir.

 

Özelliği aktif edince kütüphanemize geri dönüyoruz. Dokümanlarımızın yer aldığı bölümde son kolona değerlendirme bölümü de eklenmiş olacaktır.

 

Bu bölümde yer alan yıldızlar seçilerek eklenen içeriğe değerlendirme yapılabilir.

 

Değerlendirme özelliğinin aktif hale getirilmesi bu kadar basittir. İstersek uygulamayı biraz daha zenginleştirebiliriz. Örneğin eklenen içerik için ortalama kaç yıldız verildiğini gösteren bölümler ekleyebiliriz.

Bunun için tekrar kütüphane özelliklerine geliyoruz ve “Columuns” bölümünde yer alan “Create Column” seçeneğini seçiyoruz.

 

Yeni kolonumuza bir isim veriyoruz ve “Calculated” seçeneğini seçiyoruz.

 

Ek özelliklerin yer aldığı bölümde “Formula” bölümüne aşağıdaki kodu yapıştırıyoruz.

 =CONCATENATE(“<DIV style=‘font-size:8px;border-left:2px solid black;width:200px;’><DIV style=‘padding:2px 2px;font-weight:bold;font-size:”,([Rating (0-5)]-INT([Rating (0-5)]))+1,”em;color:white;background-color:green;width:”,(([Rating (0-5)]/5)*100)*2,”px;’>“,[Rating (0-5)],”</DIV></DIV>

Ve formülden dönen veri için “Number” yani sayı seçeneğini işaretliyoruz.

 

Böylelikle sayfamıza birde kullanıcıların yaptıkları değerlendirme için ortalama hesaplayıcı bölüm de eklemiş oluyoruz.

 

Paylaş

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *