SharePoint 2013 Offline Kurulum için Hazırlıklar

SharePoint 2013 ya da 2013 SP1 kurulumuna başlamadan önce kurulması gereken birçok bileşen ve yazılım bulunmaktadır.

SharePoint 2013 medyasında yer alan “prerequisiteinstaller.exe” aracı sunucu üzerindeki bileşenleri kurup gerekli programları da internet üzerinden çekerek bize yardımcı olmaktadır. Fakat tüm bunlar için SharePoint 2013 sunucumuz internete bağlı olmalıdır.

İnternet erişiminin kısıtlı ya da erişimin hiç olmadığı yapılarda bileşenleri kendimiz kurup programları da internet erişimi olan farklı bir bilgisayar üzerinden çekerek sunucumuza taşıyabiliriz.

Öncelikle bileşenlerin kurulumu ile başlıyoruz. Bunlar IIS web server bileşenleridir.

SharePoint 2013 kurulumu yapacağımız sunucuda powershell aracını açıyoruz ve ilk olarak server modülünü ekliyoruz:

Import-Module ServerManager

 

Daha sonra IIS bileşenlerinin kurulması için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz:

Add-WindowsFeature Net-Framework-Features,Web-Server,Web-WebServer,Web-Common-Http,Web-Static-Content,Web-Default-Doc,Web-Dir-Browsing,Web-Http-Errors,Web-App-Dev,Web-Asp-Net,Web-Net-Ext,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Health,Web-Http-Logging,Web-Log-Libraries,Web-Request-Monitor,Web-Http-Tracing,Web-Security,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Filtering,Web-Digest-Auth,Web-Performance,Web-Stat-Compression,Web-Dyn-Compression,Web-Mgmt-Tools,Web-Mgmt-Console,Web-Mgmt-Compat,Web-Metabase,Application-Server,AS-Web-Support,AS-TCP-Port-Sharing,AS-WAS-Support, AS-HTTP-Activation,AS-TCP-Activation,AS-Named-Pipes,AS-Net-Framework,WAS,WAS-Process-Model,WAS-NET-Environment,WAS-Config-APIs,Web-Lgcy-Scripting,Windows-Identity-Foundation,Server-Media-Foundation,Xps-Viewer –Source D:\sources\sxs

 

NOT: Bu komutu çalıştırmadan önce Windows Server 2012 medyası sunucuya takılı olmalıdır ve medya “D” sürücüsünü göstermelidir. Aksi takdirde komutun sonundaki “D:\Sources\sxs\” bölümünde kendi yapınıza göre değişiklik yapınız.

 

Ardından aşağıdaki bağlantılarda yer alan programları internet üzerinden çekerek SharePoint 2013 sunucumuza taşımamız gerekmektedir:

SQL Server 2008 R2 SP1 Native Client:

http://download.microsoft.com/download/9/1/3/9138773A-505D-43E2-AC08-9A77E1E0490B/1033/x64/sqlncli.msi

 

Microsoft WCF Data Services 5.0:

http://download.microsoft.com/download/8/F/9/8F93DBBD-896B-4760-AC81-646F61363A6D/WcfDataServices.exe

 

Microsoft WCF Data Services 5.6 (indirdikten sonra ismini WcfDataServices56.exe olarak değiştirin):

http://download.microsoft.com/download/1/C/A/1CAA41C7-88B9-42D6-9E11-3C655656DAB1/WcfDataServices.exe

 

Microsoft Information Protection and Control Client (MSIPC):

http://download.microsoft.com/download/9/1/D/91DA8796-BE1D-46AF-8489-663AB7811517/setup_msipc_x64.msi

 

Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 SP1 (x64):

http://download.microsoft.com/download/E/0/0/E0060D8F-2354-4871-9596-DC78538799CC/Synchronization.msi

 

Windows Identity Extensions:

http://download.microsoft.com/download/0/1/D/01D06854-CA0C-46F1-ADBA-EBF86010DCC6/r2/MicrosoftIdentityExtensions-64.msi

 

Windows Identity Foundation (KB974405):

http://download.microsoft.com/download/D/7/2/D72FD747-69B6-40B7-875B-C2B40A6B2BDD/Windows6.1-KB974405-x64.msu

 

Windows Server AppFabric:

http://download.microsoft.com/download/A/6/7/A678AB47-496B-4907-B3D4-0A2D280A13C0/WindowsServerAppFabricSetup_x64.exe

 

CU 1 for AppFabric 1.1 (KB2671763):

http://download.microsoft.com/download/7/B/5/7B51D8D1-20FD-4BF0-87C7-4714F5A1C313/AppFabric1.1-RTM-KB2671763-x64-ENU.exe

 

Yazlımları SharePoint 2013 sunucumuza taşıdıktan sonra AppFabric ile ilgili olanlar hariç tümünü üzerlerine tıklayarak kuruyoruz.

Son olarak AppFabric ve güncellemesini kuracağız.

SharePoint 2013 medyasını sunucumuza takıyoruz. Aşağıdaki komutu veriyoruz:

D:\ prerequisiteInstaller.exe  /appfabric:C:\Sp\WindowsServerAppFabricSetup_x64.exe

Bu komutta appfabric den sonra “WindowsServerAppFabricSetup_x64” yazılımını sunucuya kopyaladığınız path i yazmalısınız.

Kurulum bittikten sonra son olarak “AppFabric1.1-RTM-KB2671763-x64-ENU” güncellemesini de kurabilirsiniz.

Tüm kurulumlar başarılı olarak bittikten sonra SharePoint 2013 ya da 2013 Sp1 kurulumuna başlayabilirsiniz.

Paylaş

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *