Tag Archives: açık makineleri bulma

Ağda Kullanılan Ip Adreslerini Bulma

Powershell yardımı ile ağınızda kullanılan IP adreslerini öğrenebilir ve erişebilirdik durumlarını test edebilirsiniz.

Bu işlemler için birçok 3.party yazılım ya da script kullanabileceğiniz gibi aşağıdaki basit komutlar ile de işinizi görebilirsiniz.

İki örnek komut göstereceğim.

Bunlardan ilki belirlediğiniz aralıkta (1..254 gibi) yer alan IP adreslerine tek tek ping atarak dönen sonuçları görüntüler.

1..254 | %{ping -n 1 -w 15 192.168.1.$_ | select-string "reply from"}


 

İkinci komut ise ping işlemi sonucunda başarılı olan IP adreslerini listeler.

1..255 | foreach-object { (new-object system.net.networkinformation.ping).Send("192.168.1.$_") } | where-object {$_.Status -eq "Success"} | select Address


 

İkinci komutu çok farklı şekillerde geliştirebilirsiniz.

NOT: Her iki komutu da denerken IP adreslerini kendi ağınıza göre yapılandırmayı unutmayınız.