Tag Archives: exchange error id 1121

MSExchange Mailbox Replication Hatası

Exchange sunucu yükseltmelerinde ya da mevcut sistemde yeni bir mailbox veri tabanı kurulduğunda kullanıcıların emailleri ile birlikte arbitation, discovery ya da audit gibi sistem hesaplarının da taşınması gerekmektedir.

Bu taşıma işlemleri bittiğinde move request olarak adlandırılan taşıma istekleri eski veri tabanı üzerinde kalır. Siz bunları temizlemeden eski veri tabanını silerseniz eğer hatası numarası 1121 olan  “MSExchange Mailbox Replication” loglarını olay günlüklerinde görebilirsiniz.

 

 

Bu durumdan kurtulmak için Exchange powershell üzerinden taşıma isteklerini silme komutunu çalıştırmanız gerekmektedir.

Remove-MoveRequest -MoveRequestQueue “da2cb923-70c1-4b15-addc-23f88640cef7” -MailboxGuid “d8e0dec1-df2e-41d6-8fc9-46e1281175d3”

Move Request Queue: Database GUID

Mailbox Guid: Request GUID

 

Sistem onay isteyerek taşıma isteğini silecektir.