Tag Archives: Powershell ile Batarya Bilgisini Çekme

Powershell ile Pil Bilgisini Çekme

Aşağıdaki powershell betiği ile taşınabilir bilgisayarınızın pil kapasitesi hakkında bilgi alabilirsiniz. Pilin aşınma bilgisini ve pil değiştirme zamanı gibi bilgiler edinilebilir.

$designCap = Get-WmiObject -Class “BatteryStaticData” -Namespace “ROOT\WMI” |
Group-Object -Property InstanceName -AsHashTable -AsString
Get-CimInstance -Class “BatteryFullChargedCapacity” -Namespace “ROOT\WMI” |
Select-Object -Property InstanceName, FullChargedCapacity, DesignedCapacity, Percent |
ForEach-Object {
$_.DesignedCapacity = $designCap[$_.InstanceName].DesignedCapacity
$_.Percent = [Math]::Round( ( $_.FullChargedCapacity*100/$_.DesignedCapacity),2)
$_ }