Tag Archives: powershell ISE

Exchange Edge Server Üzerinde PowerShell ISE Kullanımı

Powershell kodlama aracı olan Powerhsell ISE üzerinde Exchange komutlarını kullanabilirsiniz.

Varsayılan olarak açık gelmeyen bu özellik için eğer Edge server üzerinden kullanmak istiyorsanız aşağıdaki komutu çalıştırmanız yeterlidir.

Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010

NOT: 2010 yazması önemli değildir. Exchange 2013 ya da 2016 için kullanabilirsiniz.

Bu komutu Powershell ISE içerisinden verebilirsiniz.