Tag Archives: sql server veritabanlarını gizlemek

Microsoft SQL Server’da Yetkisiz Kullanıcılardan Veritabanı İsimlerini Gizlemek

Microsoft SQL Server’da varsayılan olarak izinler iki bölümden oluşmaktadır. Oturum açma izni ve veritabanı izinleri. Oturum izinlerinde kullanıcı MS SQL Server yönetim aracı ile oturum açar fakat bir veri tabanında işlem yapamaz. Veri tabanı izinleri ile de oturum açan kullanıcılara yönetecekleri veritabanları için okuma, yazma, sahiplik gibi birçok yetki verilir.

Kullanıcıya oturum açma izni ve yöneteceği veritabanı için izin verildiğinde kullanıcı izni olmayan veritabanlarını da görür. Bu veritabanların da herhangi bir işlem yapamaz fakat gene de isimlerini görebilir.

Kullanıcıların yetkisiz oldukları veritabanlarının isimlerini görmelerini engellemek istiyorsanız aşağıdaki metotları uygulayabilirsiniz.

Birinci metot:

Kullanıcımızı sunucu güvenliği bölümünden ekliyoruz.