Tag Archives: sürücülerin dışarıya aktarılması

Windows’da Sürücülerin Dışarı Aktarılması

Windows 8.1 ya da Windows Server 2012 işletim sistemlerinde powershell aracılığı ile donanım sürücülerinizi dışarıya aktarabilirsiniz.

Aşağıdaki komutu çalıştırdığınızda “C” dizininde “Sürücüler” isminde bir klasör açılır ve tüm sürücüler bu klasöre aktarılır.

Export-WindowsDriver -Destination “C:\Sürücüler\$((Get-WmiObject -Class win32_computersystem).Model)” -Online

Klasörün içerisinde ana kartınızın model ismi ile açılmış bir dosya göreceksiniz. Bu dosyanın içerisinde de her donanım için ayrı klasörler olmalıdır.

Başarılı bir şekilde dışarıya alınan sürücüler MDT ve SCCM gibi sunucu yazılımları ile dağıtılabilir. Aynı zamanda powershell ve PNPUtil.exe gibi araçlarla da işletim sistemlerine yüklenebilir.