Tag Archives: vmmServer.msi

SCVMM 2012 Error 1603

System Center Virtual Machine Manager 2012 yazılımının kurulumu ya da kaldırılması sırasında 1603 nolu hata mesajını alabilirisiniz.

Error 1603, vmmServer.msi dosyasının başarılı bir şekilde çalışamadığını göstermektedir.

Bu hata ile ilgili olarak aşağıdaki mesaj Application Data dizinindeki SCVMM Log dizininde yer alan setup.log dosyası içerisinde yer almaktadır.

12:10:48:FailureReason = Microsoft.VirtualManager.Setup.Exceptions.BackEndErrorException: Installing C:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\setup\msi\Server\vmmServer.msi failed with Windows Installer error 1603.
See C:\ProgramData\VMMLogs\vmmServer.log for more information. After resolving the problem, retry setup.
*** Carmine error was: InstallMSIFailed (20230); 0
*** C:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\setup\msi\Server\vmmServer.msi ** 1603 ** C:\ProgramData\VMMLogs\vmmServer.log **

Full call stack from when the exception was thrown:   at System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo)

Hatayı gidermek için aşağıdaki komutları powershell de sırası ile verebilirsiniz.

Enable-WSManCredSSP -Role Client -DelegateComputer computername

Computername kısmı SCVMM yüklü ya da yüklenecek makinenin hostname i olmalıdır.

Enable-WSManCredSSP -Role server

Bu komutlarından ardından kurma ya da kaldırma işlemini tekrar başlatabilirsiniz.