SCOM 2012 de HeartBeat Mesajlarının Takibi

SCOM 2012 de sunucularımızı rahatlıkla takip edebilir çıkan hataları e-mail ya da kısa mesaj gibi sistemler aracılığı ile ilgili kişilere gönderebiliriz.

Sunucularda çıkan hataları kritik olup olmadıkları, önem derecesi, uyarının durumu gibi birçok kritere göre sınıflayıp bildirim olarak yollayabiliriz.

SCOM sunucusu ajan yüklü sunucu ve istemcilerden sürekli bilgi çekmektedir. Sistemde bir sıkıntı olduğu zaman bu sıkıntı hemen ya da belirli bir süre sonra SCOM sunucuya iletilir.

Sıkıntının türü yönetim paketleri ile belirtilmektedir. Yönetim paketleri birçok ayar ve yapılandırma içerdiklerinden içindeki hazır bildirim yapılandırması devreye girmektedir.

Bu bildirimler ajan yüklü olan sunuculardan hazır çekilmektedir. SCOM üzerinde oluşturacağımız ya da hazır gelen gruplara da rahatlıkla uygulanabilmektedir.

SCOM yönetim sunucularında izlenen sunucular ve istemci makineler kapatıldığında bunun bildirim olarak gönderilmesi mümkün olmayabilir. Çünkü grup mantığı sadece agent ile çekilen bildirimler için uygulanabilir. HeartBeat gibi sunucuların sürekli açık olup olmadığını gösteren sistemler agent üzerinden değil de Health Service üzerinden çalıştırılan “Health Service Wathcher” ile izlenmektedir.

Bu tür bir durumda uyarıların gönderilmesi için özel gruplar oluşturulmalıdır.

Authoring bölümünden yeni bir grup yaratıyoruz.

Grubumuza bir isim verip yönetim paketimizi seçiyoruz.

Grubumuza üye ekleyeceğiz.

Üye seçimi en önemli ayarı oluşturmaktadır. Bu bölümde Windows sunucularımızı direkt eklersek sunucu kapanması için bildirimler gelmeyebilir. Çünkü yukarda bahsettiğim gibi HeartBeat mesajları ajanlar ile gönderilmiyor.

Bu kısma her sunucu için “Health Service Watcher” nesnesi eklemeliyiz.

Arama kısmına Health Service Watcher yazdıktan sonra eklemek istediğimiz sunucunun watcher nesnesini ekliyoruz.

Grup yaratma adımlarında başka seçim yapmadan işlemi bitiriyoruz.

Yeni bir subscription yaratıyoruz.

Kiterler bölümüne severity, priority ve resolution state ayarları giriyoruz. Bunlar ihtiyacınıza göre seçebilirsiniz.

“Raised by any instance in a specific group” kısmından ise daha önce yarattığımız grubu seçiyoruz.

Tüm diğer adımları tamamladıktan sonra subscription ımız bitmiş oluyor.

Bu aşamadan sonra grup içerisine koyduğumuz makine kapandığında bize e-mail ya da seçmiş olduğumuz fakrlı biryol ile bildirim gelecektir.

Paylaş

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *