Tag Archives: scom 2012 heartbeat

SCOM 2012 de HeartBeat Mesajlarının Takibi

SCOM 2012 de sunucularımızı rahatlıkla takip edebilir çıkan hataları e-mail ya da kısa mesaj gibi sistemler aracılığı ile ilgili kişilere gönderebiliriz.

Sunucularda çıkan hataları kritik olup olmadıkları, önem derecesi, uyarının durumu gibi birçok kritere göre sınıflayıp bildirim olarak yollayabiliriz.

SCOM sunucusu ajan yüklü sunucu ve istemcilerden sürekli bilgi çekmektedir. Sistemde bir sıkıntı olduğu zaman bu sıkıntı hemen ya da belirli bir süre sonra SCOM sunucuya iletilir.

Sıkıntının türü yönetim paketleri ile belirtilmektedir. Yönetim paketleri birçok ayar ve yapılandırma içerdiklerinden içindeki hazır bildirim yapılandırması devreye girmektedir.

Bu bildirimler ajan yüklü olan sunuculardan hazır çekilmektedir. SCOM üzerinde oluşturacağımız ya da hazır gelen gruplara da rahatlıkla uygulanabilmektedir.

SCOM yönetim sunucularında izlenen sunucular ve istemci makineler kapatıldığında bunun bildirim olarak gönderilmesi mümkün olmayabilir. Çünkü grup mantığı sadece agent ile çekilen bildirimler için uygulanabilir. HeartBeat gibi sunucuların sürekli açık olup olmadığını gösteren sistemler agent üzerinden değil de Health Service üzerinden çalıştırılan “Health Service Wathcher” ile izlenmektedir.