Exchange Server 2013 Database Availability Group

Exchange Server 2010 sürümü ile birlikte tanıtılan yüksek erişebilirlik uygulaması olan “Database Availability Group” yani kısacası DAG, Exchange Server 2013 yazılımı üzerinde de yer almaktadır. Geliştirilen bu özellik Exchange Server 2013’ün web tabanlı yönetim ara yüzünü de uyarlanmıştır.

En az 16 adet sunucu ile yapılabilen DAG uygulaması mailbox veri tabanlarının mailbox server rolüne sahip Exchange sunucularda yedeklenmesini sağlamaktadır. DAG içerisinde yer alan her bir mailbox sunucusu veri tabanlarının bir kopyasını üzerinde tutmaktadır. Mailbox sunucularından birinin kapanması durumunda diğer bir mailbox sunucusu üzerinden veri tabanı ya da veri tabanları hizmet verir şekilde çalışabilmektedir. Böylelikle kullanıcı mailbox ları için süreklilik sağlanmaktadır.

DAG uygulaması için en az 2 adet Mailbox rolü yüklü Exchange sunucunuzun olması gerekmektedir. Bunun dışında DAG bilgisinin tutulacağı bir ya da iki adet witness sunucuya da ihtiyacınız vardır. Bu sunucular aynı zamanda DAG üyesi olamazlar.

Witness sunucular eğer Exchange sunucu rollerinden birine sahip değillerse eğer “Exchange trusted subsystem” grubu tüm witness sunucularda yerel yöneticisi grubuna dahil olmalıdır.


 

Bu sunucularda aynı zamanda file server bileşeni de kurulu olmalıdır. Powershell üzerinden aşağıdaki komut ile kurulum yapabilirsiniz.

Add-WindowsFeature FS-FileServer


 

Son olarak ise güvenlik duvarı yapılandırmasında dosya paylaşımına izin vermelisiniz.


 

Witness paylaşım sunucuların yapılandırması bittikten sonra DAG üyesi olacak Mailbox sunucularına geçiyoruz.

MAilbox sunucularından DAG yapılandırması için en az ikişer adet ağ kartı kullanmanız tavsiye edilmektedir.

Ağ kartlarından ilki ile mailbox rolüne sahip sunucumuzu domaine alıyoruz. Bu yüzden domaine erişimi sağlayacak IP, subnetmask ve DNS yapılandırmasını yapıyoruz. Aynı zamanda gateway adresi de veriyoruz.

Mailbox Server 1


 

Mailbox Server 2


 

İkinci ağ kartı ise sadece DAG grubu içerisinde yer alacak mailbox veri tabanlarının replikasyonu için kullanacak. Bu ağ üzerinden kullanıcıların ya da diğer sunucuların erişi olmayacak. Bu yüzden sadece IP ve Subnet mask adresi veriyoruz. DNS ve gateway adresi vermiyoruz.

Mailbox Server 1


 

Mailbox Server 2


 

Aynı zamanda her iki sunucumuzun replikasyon yapacak ağ kartı ayarlarından DNS sekmesine gelip “register this connection’s addresses in DNS” kutusunu boşaltıyoruz.


 

AĞ yapılandırmasından sonra active directory üzerinde de bazı ön gereksinimleri tamamlayabiliriz.

DAG yapılandırması active directory de bir bilgisayar hesabına bağlanmaktadır. Bunun sebebi de bu uygulamanın aslında bir Windows cluster uygulaması olmasıdır.

Cluster ve DAG için kullanılacak bilgisayar hesabını önceden active directory de oluşturabiliriz.


 

Ardından DAG üyesi yapacağımız mailbox rolü yüklü sunucuları DAG bilgisayar nesnesi üzerinde tam yetkili hale getiriyoruz.


 

Son olarak ta bu nesneyi devre dışı bırakıyoruz.


 

DAG uygulaması için ön gereksinimleri tamamladıktan sonra artık yapılandırmaya geçebiliriz.

İlk olarak bir DAG grubu yaratmamız gerekmektedir. Exchange 2013 yönetim konsolundan “servers” bölümüne geliyoruz. Yeni bir DAG grubu yaratmak için bu  bölümde yer alan “database availability group” sekmesine gelip “+” tuşuna basıyoruz.


 

Active directory de yaratmış olduğumuz bilgisayar ismini DAG ismi olarak kullanıyoruz. Witness server ımızın FQDN ismini giriyoruz. Witness server da oluşturulacak dosyanın ismini giriyoruz. Eğer dosya ismi belirmez isek kendisini bir klasör açacaktır.

Son olarak da makinelerin domain e eriştiği IP grubundan bir IP adresini DAG IP olarak atıyoruz.


 

DAG grubumuzu yarattıktan sonra sıra bu gruba mailbox rolü yüklü sunucularımızı eklemeye geliyor.

Üzerinden çark simgesi olan seçeneğe tıklıyoruz.


 

Artı tuşuna basarak sunucularımızı seçiyoruz.


 

Ekleme işlemi başlıyor.


 

DAG grubumuza üyeleri de ekledikten sonra son olarak mailbox veri tabanlarını DAG a eklememiz gerekmektedir.

“Database” sekmesine gelip eklemek istediğimiz veri tabanını seçiyoruz. Yukardaki menülerden “…” seçeneğini seçiyoruz ve açılan menüden “Add database copy” seçeneğini seçiyoruz.


 

 

Seçtiğimiz veri tabanı için replikasyon sunucusunu seçip işlemi sonlandırıyoruz.


 

 

Bu işlem sırasında veri tabanımızın bir kopyası diğer sunucuya kopyalanıyor.


 

Bu son adım ile DAG işlemini bitirmiş oluyoruz. Artık mailbox rolü yüklü sunucularımızdan birini kapattığımızda diğer sunucu üzerinden kullanıcılar maillerine erişebilirler.

Paylaş

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *