Tag Archives: exchange 2013 Database Availability Group

Exchange Server 2013 Database Availability Group

Exchange Server 2010 sürümü ile birlikte tanıtılan yüksek erişebilirlik uygulaması olan “Database Availability Group” yani kısacası DAG, Exchange Server 2013 yazılımı üzerinde de yer almaktadır. Geliştirilen bu özellik Exchange Server 2013’ün web tabanlı yönetim ara yüzünü de uyarlanmıştır.

En az 16 adet sunucu ile yapılabilen DAG uygulaması mailbox veri tabanlarının mailbox server rolüne sahip Exchange sunucularda yedeklenmesini sağlamaktadır. DAG içerisinde yer alan her bir mailbox sunucusu veri tabanlarının bir kopyasını üzerinde tutmaktadır. Mailbox sunucularından birinin kapanması durumunda diğer bir mailbox sunucusu üzerinden veri tabanı ya da veri tabanları hizmet verir şekilde çalışabilmektedir. Böylelikle kullanıcı mailbox ları için süreklilik sağlanmaktadır.

DAG uygulaması için en az 2 adet Mailbox rolü yüklü Exchange sunucunuzun olması gerekmektedir. Bunun dışında DAG bilgisinin tutulacağı bir ya da iki adet witness sunucuya da ihtiyacınız vardır. Bu sunucular aynı zamanda DAG üyesi olamazlar.

Witness sunucular eğer Exchange sunucu rollerinden birine sahip değillerse eğer “Exchange trusted subsystem” grubu tüm witness sunucularda yerel yöneticisi grubuna dahil olmalıdır.