Tag Archives: exchange 2013

Exchange Server 2013 Database Availability Group

Exchange Server 2010 sürümü ile birlikte tanıtılan yüksek erişebilirlik uygulaması olan “Database Availability Group” yani kısacası DAG, Exchange Server 2013 yazılımı üzerinde de yer almaktadır. Geliştirilen bu özellik Exchange Server 2013’ün web tabanlı yönetim ara yüzünü de uyarlanmıştır.

En az 16 adet sunucu ile yapılabilen DAG uygulaması mailbox veri tabanlarının mailbox server rolüne sahip Exchange sunucularda yedeklenmesini sağlamaktadır. DAG içerisinde yer alan her bir mailbox sunucusu veri tabanlarının bir kopyasını üzerinde tutmaktadır. Mailbox sunucularından birinin kapanması durumunda diğer bir mailbox sunucusu üzerinden veri tabanı ya da veri tabanları hizmet verir şekilde çalışabilmektedir. Böylelikle kullanıcı mailbox ları için süreklilik sağlanmaktadır.

DAG uygulaması için en az 2 adet Mailbox rolü yüklü Exchange sunucunuzun olması gerekmektedir. Bunun dışında DAG bilgisinin tutulacağı bir ya da iki adet witness sunucuya da ihtiyacınız vardır. Bu sunucular aynı zamanda DAG üyesi olamazlar.

Witness sunucular eğer Exchange sunucu rollerinden birine sahip değillerse eğer “Exchange trusted subsystem” grubu tüm witness sunucularda yerel yöneticisi grubuna dahil olmalıdır.


Exchange 2013 Kurulumu

 Micsrosoft’un en yeni mesajlaşma sunucusu Exchange 2013 birçok yenilik ile birlikte artık kullanılabilir sürümü ile piyasada.
Exchange 2013 yazılımının kurulumunu Windows Server 2012 üzerine yapabilirsiniz.
 
Kuruluma geçmeden önce yapılması gerenler:
–  Exchange 2013 rollerini yükleyeceğiniz tüm sunucularda powershell aracını açarak aşağıdaki komutu ver:
            Install-WindowsFeature Server-Media-Foundation
            (Bu işlemin ardından sunucunuzu yeniden başlatınız)
 
– Tüm sunuculara aşağıdaki bağlantıdan “Unified Communications Managed API 4.0 Runtime” yazılımı çekerek kurunuz.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34992
(Yaklaşık 250 MB)
 
– Tüm sunuculara IIS bileşenlerini kurabilirsiniz. Eğer kurmazsanız Exchange 2013 kurulumu sırasında otomatik olarak yüklenecektir.
–  Bir defaya mahsus olmak üzere aktif dizin yapınızı kurulum için hazırlayabilirsiniz. Eğer bu işlemide yapmazsanız kurulum medyası sizin için yapacaktır.