Category Archives: PowerShell

Powershell Modullerinin Otomatik Yüklenmesi

Active Directory , Exchange , Skype vb sunucularda yer alan Powershell yönetim aracı ayrı bir modüle olarak çalıştırılmaktadır. Bu sunucularda ya da herhangi bir Windows server veya istemci üzerinden açtığınız Windows powershell aracı ile bu tür sunucuları yönetmek istediğinizde gerekli modülleri yüklemeniz gerekmektedir.

Module yükleme işlemi her powershell aracını açtığınızda tekrar yapmanız gereken bir işlemdir.

Sıklıkla aynı modülleri kullandığınız bir bilgisayarda kullandığınız tüm modüllerin Windows powershell aracına otomatik yüklenmesini sağlayabilirsiniz.

Kendi kullanıcınız ile oturum açtığınız Windows işletim sisteminde “Documents” klasörü içerisinde “WindowsPowershell”  klasörü açıyoruz.

İçerisine “Module” klasörü açıyoruz.

Hemen altına profile.ps1 dosyası oluşturuyoruz.

Profile dosyasına sıklıkla kullandığınız modullerin yükleme komutlarını yazabilirsiniz.

Exchange :

Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.SnapIn;

Active Directory:

Import-Module activedirectory

Bu işlemin ardından Windows powershell ya da Windows powershell ISE yi açarsanız açılış sırasında modüllerin yüklendiğini görebilirsiniz.

Active Directory de Powershell ile Kullanıcı Sayılarını Görme

Powershell aracını kullanarak Active Directory yapınızda kaç adet kullanıcınız var, bu kullanıcıların kaçı aktif durumda kaçı pasif durumda ve hangi OU nun altında kaç kullanıcı var gibi bilgileri rahatlıkla görebilirsiniz.

 

Toplam kullanıcı sayısı:

(get-aduser –filter ).count

 

Aktif kullanıcı sayısı:

(get-aduser -filter *|where {$_.enabled -eq “True”}).count

 

Aktif olmayan kullanıcı sayısı:

(get-aduser -filter *|where {$_.enabled -eq “False”}).count

 

Belirli bir OU altındaki kullanıcı sayısı:

(Get-ADUser -Filter * -SearchBase “ou=ankara,dc=ortacdemirel,dc=com”).count

Powershell ile Ağ Yönetimi

Powershell komutları ile temel seviyede bilgisayarınızdan ağ yapılandırılması ve kullanımı hakkında bilgi alabilirsiniz.

Temel seviyede bilgi çekebileceğiniz komutlar çok kullandığımız ipconfig, netsh, nslookup gibi komutların yerine geçmektedir.

IP adresi yapılandırılmasını görmek için (ipconfig yerine)

Get-NetIPConfiguration

 

Tüm ağ kartlarını listemek için:

Get-NetAdapter

Exchange Agent Log Script

Exchange anti-spam ajanı tarafından kayıt altına alınan hareketler sunucularda “AgentLog” klasörü altında tutulur.

 

Bu hareketler dışardan gelen emaillerin alıcılarını, mesajın ne zaman ulaştığını ve spam olarak algılanıp algılanmadığını gösterir.

Kayıtlar bir haftalık tutulur ve daha sonrasında üzerine yazılarak süreç devam eder.

Ağda Kullanılan Ip Adreslerini Bulma

Powershell yardımı ile ağınızda kullanılan IP adreslerini öğrenebilir ve erişebilirdik durumlarını test edebilirsiniz.

Bu işlemler için birçok 3.party yazılım ya da script kullanabileceğiniz gibi aşağıdaki basit komutlar ile de işinizi görebilirsiniz.

İki örnek komut göstereceğim.

Bunlardan ilki belirlediğiniz aralıkta (1..254 gibi) yer alan IP adreslerine tek tek ping atarak dönen sonuçları görüntüler.

1..254 | %{ping -n 1 -w 15 192.168.1.$_ | select-string "reply from"}


 

İkinci komut ise ping işlemi sonucunda başarılı olan IP adreslerini listeler.

1..255 | foreach-object { (new-object system.net.networkinformation.ping).Send("192.168.1.$_") } | where-object {$_.Status -eq "Success"} | select Address


 

İkinci komutu çok farklı şekillerde geliştirebilirsiniz.

NOT: Her iki komutu da denerken IP adreslerini kendi ağınıza göre yapılandırmayı unutmayınız.

PowerShell ile Active Directory Entegrasyonu

Powershell, Microsoftun 2008 server ile birlikte kullanıma sunduğu güçlü bir komut satırı aracıdır. Tamamiyle wmi script ile uyumlu çalışabilmekte ve eskiden satırlarca yazdığımız kodları tek satıra indirgeyebilen oldukça güçlü bir araçtır.

Active Directory ile çok başarılı bir entegrasyonu bulunmaktadır PowerShell in. Powershell komutları ile active directory nesneleri rahatlıkla yönetilebilirken yüzlerce hatta binlerce kullanıcılı ortamlarda sistem adminlerinin tek satırlık komut ile tüm active directory kullanıcı ayarlarına hükmetmesini sağlamaktadır.

 

Continue reading